Zuid-Limburg

Excursie wijngoed

Aanmeldingsformulier

Excursie wijngoed

Tot slot:

Na aanmelding gelieve het totaalbedrag (indien van toepassing) overmaken aan de penningmeester van Gr&Bl afd. Zuid-Limburg op Rek.nr. NL04 RABO 0149.26.76.57

Alleen de aanmelding in combinatie met uw betaling geldt als bewijs van deelname.